LNBRC logo - uz mājas lapas sākumu

LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS
REHABILITĀCIJAS CENTRS

 

 

REHABILITĀCIJA

PAR MUMS

KONTAKTI

JAUNUMI

NODERĪGI

ATBALSTĪTĀJI

VAKANCES

IEPIRKUMI

LV  RU  EN

Jaunumi

Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centra jaunumi, ziņojumi

 

LNB Rehabilitācijas centrs aicina interesentus apmeklēt apmācību programmas.

Esam izstrādājuši divas apmācību programmas, kuras sniedz iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes kontaktējoties un pavadot neredzīgus un vājredzīgus cilvēkus.

Pavadoņi ir tādas personas, kuri palīdz neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem nokļūt līdz cilvēkam nepieciešamajam objektam.

Pavadonis-asistents pilda ne tikai pavadoņa pienākumus, bet pavadoņa-asistenta funkcijas ir daudz plašākas. Asistentam ir jābūt attiecīgi izglītotam, lai tas varētu sniegt atbalstu kārtojot dažādas formalitātes. Viņa pienākumos ietilpst fiziska asistēšana un/vai pārraudzība palīdzot veikt ikdienas aktivitātes, pārvietošanos un palīdzot vadīt mājsaimniecības darbus, nodrošinot maksimālu iespēju klienta pastāvībai un neatkarībai sabiedrībā, piemēram, aizvedot, atvedot un palīdzot klientam poliklīnikā, slimnīcā, pasu daļā, bankā vai kādā citā iestādē. Tāpat pavadoņa - asistenta pienākumos ir asistēt dažāda veida mācību iestādēs, darbā un kvalifikāciju kursos.

 

„Neredzīgo un vājredzīgo personu pavadoņa apmācība.”

Mērķauditorija: sociālie aprūpētāji, sociālie rehabilitētāji, brīvprātīgie, visi interesenti, kuri vēlas padziļināt zināšanas un prasmes šajā jomā.

Programmas mērķis: Sniegt informāciju un noderīgas iemaņas interesentiem par neredzīgu un vājredzīgu cilvēku pavadonības paņēmieniem, iegūstot teorētiskas un praktiski izmantojamas zināšanas šajā darbā.

Tematika:

1. Orientēšanās un mobilitāte neredzīgu, vājredzīgu cilvēku dzīvē:

2. Baltais spieķis;

3. Termini: pavadonis, pavadonības tehnikas;

4. Orientēšanās vidē – orientēšanās metodes telpā;

5. Orientēšanās vidē – apkārtējā vidē;

6. Drošas pārvietošanās paņēmieni.

Programmas garums: 1 diena, 6 stundas.

Programmu beidzot: Rīgas domes IKSD licencēts sertifikāts.

Programmas izmaksas: Dalības maksa vienai personai 35 € (summā iekļauta kafijas pauze).

 

„Neredzīgo un vājredzīgo personu asistenta - pavadoņa apmācība.”

Mērķauditorija: sociālie darbinieki, sociālie rehabilitētāji, sociālie aprūpētāji, studējošie šajā jomā, brīvprātīgie, visi interesenti, kuri vēlas padziļināt zināšanas un prasmes šajā jomā.

Programmas mērķis: sniegt informāciju un noderīgas iemaņas par neredzīgu un vājredzīgu cilvēku asistēšanas un pavadonības paņēmieniem, iegūstot teorētiskas un praktiskas zināšanas šajā darbā.

Tematika:

1. Sociālo pakalpojumu pieejamība Latvijā cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

2. Neredzīgu, vājredzīgu cilvēku funkcionālās īpatnības.

3. Psiholoģiskā adaptācija.

4. Kompensācijas mehānismi.

5. Orientēšanās un mobilitāte.

6. Tehniskie palīglīdzekļi.

Programmas garums. 3 dienas: 18 stundas.

Programmu beidzot. Rīgas domes IKSD licencēts sertifikāts.

Programmas izmaksas. Dalības maksa vienai personai 105 € (summā iekļautas kafijas pauzes).

 

Pieteikties apmācībai:

Tālrunis: 67533895, mob.tālrunis: 26118508       

e-pasts: lilita.klavina@lnbrc.lv

Apmācības vieta: Braila iela 10, Rīga, LV-1024, Jugla

 

LNB Rehabilitācijas centrs iegūst apmācību licences

2020. gada 8. aprīlī LNB Rehabilitācijas Centrs ieguva divas Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta izdotas apmācību licences pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai:

> Neredzīgo un vājredzīgo personu pavadoņa apmācības programma

> Neredzīgo un vājredzīgo personu asistenta - pavadoņa apmācības programma

  

 

 

SIA Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centrs

Braila iela 10, Rīga, Jugla, LV-1024

Tālr. (+371) 67532324

mājas lapa: www.lnbrc.lv e-pasts: lnbrc@lnbrc.lv