Neformālās izglītības programmas “Apmācība jautājumos par invaliditāti”

Par kursiem

Mērķauditorija

Autobusu/taksometru šoferi, sociālie aprūpētāji, sociālie
rehabilitētāji, brīvprātīgie, visi interesenti, kuri vēlas padziļināt zināšanas un
prasmes šajā jomā.

Programmas mērķis

Sniegt visu nepieciešamo informāciju autobusu šoferiem
un citiem profesionāļiem, kuri iesaistīti pasažieru ar invaliditāti pārvadāšanā un
apkalpošanā. Skaidrot, kā cieņpilni izturēties un sadarboties ar pasažieriem,
kuriem ir redzes, dzirdes kustību, uztveres, mobilitātes vai garīga rakstura
traucējumi.

Tematika

 1. Psiholoģiskās adaptācijas treniņš. Skaidrot kādas ir raksturīgākās
  saskarsmes, uzvedības, psiholoģiskās īpatnības cilvēkiem ar
  funkcionāliem traucējumiem.
 2. Skaidrot, kādas veselības problēmas mēdz būt cilvēkiem ar invaliditāti.
 3. Skaidrot, kādas ir atšķirības starp redzes, dzirdes, kustību, mobilitātes,
  uztveres un garīga rakstura traucējumiem.
 4. Mācīt, kā pareizi asistēt cilvēkam ar redzes traucējumiem.
 5. Skaidrot un praktiski apmācīt, kā sadarboties ar personu, kurai ir
  sertificēts suns-pavadonis.
 6. Mācīt, kā sazināties ar cilvēkiem, kuriem ir dzirdes traucējumi.
 7. Mācīt, kā pareizi un droši palīdzēt cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tai
  skaitā ratiņkrēslā.
 8. Mācīt, kā sarunāties vieglajā valodā ar cilvēkiem, kuriem ir uztveres, vai
  garīga rakstura traucējumi.

Programmas garums: 1 diena, 6 stundas.
Programmu beidzot. Rīgas domes IKSD licencēts sertifikāts.
Programmas izmaksas: Dalības maksa grupai (saskaņā ar noslēgto līgumu)

Pieteikties apmācībai

Tālrunis: 67533895, mob.tālrunis: 26118508
E-pasts: lilita.klavina@lnbrc.lv
Apmācības vieta pēc vienošanās/ Braila iela 10, Rīga, LV-1024, Jugla
 
LNB Rehabilitācijas centrs apmācību programmu izstrādājis ievērojot
Eiropas Parlamenta Padomes Regulas Nr.181/2011 par autobusa pasažiera
tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 206/2004 16. pantā II pielikumā
noteiktajām prasībām un saskaņota 09.08.2019. Nr.1.15/183 VSIA
„Autotransporta direkcija”.

Skip to content