LNB Rehabilitācijas centrs iegūst apmācību licences

2020. gada 8. aprīlī LNB Rehabilitācijas Centrs ieguva divas Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta izdotas apmācību licences pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai: 

> Neredzīgo un vājredzīgo personu pavadoņa apmācības programma

> Neredzīgo un vājredzīgo personu asistenta – pavadoņa apmācības programma

Skip to content