LNBRC Balvu filiāle

SIA ”LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS REHABILITĀCIJAS CENTRS” Balvu filiāle  remonta laiku atrodas Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Filiāles telpas atrodas pilsētas  centrā, ir ērti sasniedzamas un pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Balvu filiāle sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar daļēju vai pilnīgu redzes zudumu par valsts budžeta līdzekļiem. Ierodoties pie mums speciālisti sniegs pirmo psiholoģisko atbalstu, iedrošinās jūs un jūsu ģimenes locekļus saņemt valsts garantētos pakalpojumus sociālajā rehabilitācijā. Iepazīstinās un palīdzēs iegādāties tehniskos palīglīdzekļus, kas atvieglo cilvēku ar redzes traucējumiem sadzīvi. Gan individuālās, gan grupu nodarbībās palīdzēs apgūt un pilnveidot ikdienā nepieciešamās iemaņas: orientēties telpā un apkārtējā vidē, pašaprūpes, saskarsmes un komunikācijas prasmes. Iepazīstinās ar brīvā laika pavadīšanas iespējām, jo cilvēks ir sociāla būtne, kuram nepieciešams būt sabiedrībā, satikties ar līdzcilvēkiem. Piedāvās iespēju attīstīt vai izkopt radošās spējas: rokdarbu un dažādu mākslas izstrādājumu darināšanā, gleznot, spēlēt pielāgotās galda spēles un piedalīties dažādos pasākumos.

Balvu filiālē strādā 2 darbinieki – sociālā rehabilitētāja Gunta Zepa un nodarbību vadītāja Olga Reče. 

Filiāli vada Gunta Zepa, kura šeit strādā jau sesto gadu. Ikdienas pienākumi ir klientu reģistrācija, darbs ar dokumentiem, dažādu jautājumu kārtošana, konsultāciju sniegšana un praktiska palīdzība. Daudz laika atvēlam individuālām sarunām ar katru klientu, jo ir svarīgi iepazīt cilvēku un ļaut katram pašam, atbilstoši savam veselības stāvoklim un interesēm, izvēlēties pašattīstības veidus. Gunta vada dažādas nodarbības, organizē kopīgus izbraucienus un pasākumus. Brīvajā laikā Guntai patīk fotografēt, lielākā daļa no fotogrāfijām, kas ievietoti vietējos laikrakstos, sociālajos tīklos, glabājās Balvu filiāles dokumentu arhīvā. Gunta ir aktīva dzīvesveida piekritēja, daudz ceļo.

Praktiskās nodarbības vada Olga Reče. Ikdienā Olga ir pasniedzēja Balvu mākslas skolā. Filiāles klientiem Olga pasniedz dažāda veida rokdarbus: pērļošanu, filcēšanu, origami, tapošanu, aušanu utt. Māca klientus gleznot dažādās tehnikās. Olga strādā gan grupās, gan izmanto individuālu pieeju, atbilstoši klienta vajadzībām, spējām un vēlmēm. Viņa organizē arī klientu darbu izstādes, ir ļoti zinošā savā jomā,  izpalīdzīga un pacietīga. Klienti atzinīgi novērtē Olgas mācīšanas stilu un piemērotību šim darbam. Brīvajā  laikā Olga glezno un filcē.

Nepaliec mājās viens, esi aktīvs!

Atnāc:

Balvu Kultūras un atpūtas centrs,  62. kabinets

Brīvības iela 61, Balvi

Vadītāja Gunta Zepa, mob. 29537635

Skip to content