LNBRC Cēsu filiāle

Redzes traucējumi ir kavēklis vai spēju trūkums funkcionēt tādā kārtībā vai apjomā, kas tiek uzskatīts par normālu katram cilvēkam. Tie ierobežo konkrēta indivīda iespējas pildīt sabiedrībā to lomu, kas būtu normāla, atkarībā no viņa vecuma, dzimuma, sabiedriskajiem un kultūras faktoriem. Kavēklis atklājas brīdī, kad cilvēks ar redzes traucējumiem sastopas ar materiālas, kultūras vai sociālas dabas šķēršļiem, kas ierobežo viņa iespējas izmantot to, kas pieejams tā līdzpilsoņiem. Tādējādi kavēklis ir cēlonis nespējai pilnvērtīgi piedalīties sabiedrības dzīvē un noved pie tā, ka personības struktūra pamazām pārkārtojas un cilvēks dara tikai to, ko vajag, nevis to, ko vēlas.

Lai no tā izvairītos palīgā nāks SIA LNB „REHABILITĀCIJAS CENTRS” Cēsu filiāles draudzīgais kolektīvs. Mūsu kolektīvā strādā sociālie rehabilitētāji, sociālais darbinieks, rokdarbu un dekoratīvās mākslas pulciņu pasniedzēja un atbildīgais par sakoptu vidi. Mēs atrodamies vienā no skaistākajām Vidzemes pilsētām Cēsīs, 5 minūšu gājienā no stacijas, gandrīz pašā pilsētas centrā. Mēs pildām valsts deleģētās funkcijas, sniedzam sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar redzes invaliditāti par valsts budžeta līdzekļiem. Ierodoties pie mums jūs, sagaidīs laipni speciālisti, sniegs pirmo psiholoģisko atbalstu, iedrošinās jūs un jūsu ģimenes locekļus saņemt valsts garantētos pakalpojumus, sociālajā rehabilitācijā, iepazīt un iegādāties tehniskos palīglīdzekļus, kas atvieglo cilvēku ar redzes traucējumiem ikdienu.

Sociālā rehabilitācija ir pastāvīgs un dinamisks savstarpējās adaptācijas process.

Izejot sabiedrībā, apmeklējot sociālās rehabilitācijas aktivitātes kopā ar citiem līdzcilvēkiem, personām ar redzes traucējumiem tiek dota iespēja sajusties līdzvērtīgiem, piedalīties sabiedriskajos procesos, dot citiem un iegūt pašam.

Tas nozīmē, ka sociālās rehabilitācijas apmācību procesā ir ļoti svarīgi ļaut indivīdam, atbilstoši savam vecumam, veselības stāvoklim un interesēm, izvēlēties pašattīstības un pašrealizācijas veidus.

Darbā ar cilvēkiem, kuriem ir redzes traucējumi mums ir jau 30 gadus ilga pieredze. Mēs strādājam pēc profesionāli izstrādātām apmācību programmām dažādos līmeņos. Līdz šim vēl nav bijis neviens klients, kas no mums būtu aizgājis neiemācījies savām vajadzībām nepieciešamās prasmes. Mēs sniedzam psiholoģisko atbalstu, mācām orientēties apkārtējā vidē, gatavot ēst, veikt pašapkalpošanos. Šodien gandrīz neiespējami iztikt bez jaunajām tehnoloģijām; prasmēm strādāt ar datoru un mobilo telefonu. Zinoša speciālista vadībā ir iespēja nodarboties ar pielāgotajām fiziskajām aktivitātēm. Ir iespēja attīstīt vai padziļināti izkopt radošās spējas: rokdarbu, dekoratīvās mākslas izstrādājumu darināšanā, rosinām dziedāt, lasīt dzeju, zīmēt, dejot. Cilvēks ir sociāla būtne, kuram nepieciešams būt sabiedrībā, satikties ar līdzcilvēkiem, piedalīties dažādos pasākumos, spēlēt galda spēles.

Nepaliec mājās viens, esi aktīvs, tu pats vari būt savas dzīves noteicējs.

Mūs var sastapt: Cēsis Kr. Valdemāra ielā 11. 3. stāvā. Saziņai stacionārais Tālr. Nr. 64122761,

Filiāles vadītāja Zaiga mobilais tālr. Nr. 26324742

Sociālā darbiniece Aija tālr. Nr., 26527345

Skip to content