LNBRC Rēzeknes filiāle

SIA LNB RC Rēzeknes filiālē tiek sniegti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi:

• personām patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā bez diennakts uzturēšanās un dzīvesvietā pirmreizējiem klientiem (378 stundas)

• personām patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā bez diennakts uzturēšanās un dzīvesvietā atkārtotiem klientiem (60 stundas).

Rehabilitācijas centra Rēzeknes filiālē strādā 4 darbinieki, kuri pārstāv dažādas paaudzes un strādā ar daudzveidīgām darba metodēm. Trīs no darbiniekiem sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus palīdzot apgūt un pilnveidot cilvēkiem ar daļēju vai pilnīgu redzes zudumu, ikdienā nepieciešamās iemaņas: pašaprūpes iemaņu apguve, pielāgoto rakstu veidi t.sk (Braila raksts, Hebolda, Līnijraksts), orientēties telpās un apkārtējā vidē, saskarsmes un komunikāciju prasmju atjaunošana, pielāgotās fiziskās aktivitātes veselības stāvokļa uzlabošanai, tehnisko palīglīdzekļu apguve un specializētās datorprogrammas apguve (Jaws un Zoom programmas) Klienta dienas laika saturīgai aizpildīšanai tiek piedāvāta rokdarbu apguve un intelektuālā galda spēļu apguve.  Ierodoties pie mums Latgales sirdī uzzināsiet arī par tiflotehniku, Neredzīgo biedrības darbību, neredzīgo bibliotēku un visām pieejamām aktivitātēm, kuras būtiskas personām ar redzes problēmām. Filiāles telpas pirms neliela laika tika remontētas, ēka siltināta, līdz ar to atrasties nodarbību laikā ir patīkami. Centrā tiek radīta mājīga atmosfēra, tiek organizēti pasākumi- galda spēļu turnīrs, 15.oktobrī tiek rīkota Starptautiskā Baltā spieķa diena un novembra otrajā otrdienā atzīmēta sociālā darbinieka diena. Nepieciešamības gadījumā laipni aicinām Jūs!

Skip to content