Personas pastāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā ar diennakts uzturēšanos pirmreizējiem klientiem (63 dienas)

Par pakalpojumu

63 dienu pakalpojums (apmēram 3 mēneši) ir pakalpojums, kurā klientam rehabilitācijas laikā tiek nodrošināta iespēja dzīvot Centra labiekārtotā dienesta viesnīcā un ēdināšana trīs reizes dienā, nodarbības notiek Rehabilitācijas centrā. Uzturēšanās laikā RC pieejama rehabilitācijas procesam vajadzīgā tiflotehnika (magnetolas, Braila raksta iekārtas, datortehnika u.c.). Nodarbības notiek 5 dienas nedēļā, no 9.00 līdz 16.00. Šo pakalpojumu var saņemt Rehabilitācijas centra Rīgas un Liepājas filiālēs.

Pieteikties pakalpojumam:

Jāizpilda klienta iesniegums pakalpojuma saņemšanai. Iesniegums pieejams šeit.

Skip to content