Personas pastāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā bez diennakts uzturēšanās un dzīvesvietā pirmreizējiem klientiem (378 stundas)

Par pakalpojumu

378 stundu pakalpojums ir līdzvērtīgs 63 dienu pakalpojumam, bet tas ir bez diennakts uzturēšanās – netiek nodrošināta izmitināšana un ēdināšana. Atkarībā no cilvēka dzīves situācijas, šis pakalpojums būs ērts tiem, kuri vēlas apvienot rehabilitāciju ar citām aktivitātēm, piemēram, mācībām vai darbu, vai arī tiem, kuri dzīvo netālu no Rehabilitācijas centra filiāles. Piesakoties 378 stundu pakalpojumam, klientam ir iespēja apmeklēt nodarbības Rehabilitācijas centrā un visās tā filiālēs. Pakalpojuma apjoms – 378 stundas – ir jāizmanto gada laikā no pakalpojuma uzsākšanas. Nepieciešamības gadījumā šo pakalpojumu ir iespējams saņemt arī dzīvesvietā.

Pēc vajadzības, vienu no šiem pakalpojumiem – 63 dienu vai 378 stundu – var saņemt pirmreizējie klienti – personās, kuras saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus SIA LNB RC pirmo reizi vai personas, kuras līdz 2016.gada 13.maijam ir saņēmušas tikai atsevišķus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nav saņēmušas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu.

Abus pakalpojumus pirmreizējiem klientiem var saņemt atkārtoti, ja personām ir mainījusies redzes traucējumu smaguma pakāpe uz smagāku (ir mainījusies invaliditātes grupa vai klients iesniedz attiecīgu ārstējošā ārsta atzinumu).

Pieteikties pakalpojumam:

Jāizpilda klienta iesniegums pakalpojuma saņemšanai. Iesniegums pieejams šeit.

Skip to content