Par Latvijas Neredzīgo Biedrības Rehabilitācijas Centru

Rehabilitācijas centra kolektīvs ir starpnozaru profesionāļu komanda ar vairāku gadu desmitu uzkrāto pieredzi. Savā darbā mēs izmantojam gan pašu izstrādātas, gan no ārzemju kolēģiem aizgūtas metodes un paņēmienus, kuru galvenais mērķis ir – palīdzēt apgūt un pilnveidot cilvēkiem ar daļēju vai pilnīgu redzes zudumu ikdienā nepieciešamas iemaņas.

SIA „LNBRC” ir vienīgā institūcija Latvijā, kas sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar redzes invaliditāti

Oganizācija vēsture

Lai veiktu redzes invalīdu rehabilitāciju Latvijā, jau 1980. gadā pie LNB Centrālās valdes darbojās tiflotehnikas sekcija. 1983. gadā CV izveidota Rehabilitācijas daļa, bet 1984. gadā tika izveidoti rehabilitācijas dienesti – MRU un teritoriālajās valdēs rehabilitācijas darbu sāka organizēt un veikt rehabilitācijas inspektori. No 1987. gada (pie Prezidija vai CV) darbojās arī Rehabilitācijas konsultatīvā komisija. 1993. gada 27. janvārī Centrālās valdes prezidijs pieņem lēmumu par Rehabilitācijas centra nodibināšanu, un 1.februārī RC sāka darbu. Pirmā Rehabilitācijas centra vadītāja – Valentīna Gustsone.

2003.gada nogalē kā juridiski patstāvīga institūcija dibināta  bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Latvijas Neredzīgo biedrības (LNB) Rehabilitācijas centrs (RC)», tā direktors – VALDIS STILVE. 

Kopš 2004.gada nogales darbojas SIA «Latvijas Neredzīgo biedrības (LNB) Rehabilitācijas centrs (RC)», kuras galvenais uzdevums ir organizēt redzes invalīdu sociālo rehabilitāciju un vadīt rehabilitācijas darbu Latvijā. Tas ir vienīgais centrs Latvijā, kas veic redzes invalīdu rehabilitāciju, ņemot vērā tieši šīs invalīdu grupas specifiku un īpašās vajadzības, te strādā pieredzējuši speciālisti. 

No 2004.gada nogales līdz 2009.gada oktobrim SIA LNBRC vadīja SANDRA BRAUNERE, no 2009.gada oktobra līdz 2014.gada septembrim Centru vadīja MĀRA HENELE un no 2014. gada septembra līdz 2016. gada novembrim NATĀLIJA APRĀNE. Pašreizējā valdes priekšsēdētāja – LILITA KĻAVIŅA.

Saskaņā ar 2017. gada 10.janvārī starp Labklājības ministriju un Latvijas Neredzīgo biedrību noslēgto valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanas līgumu Nr. LM2017/24-1-04/02 un 2017. gada 12 janvārī starp Latvijas Neredzīgo biedrību un SIA “Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centrs” noslēgto līgumu Nr. RC-1/2017, SIA “LNBRC” 2017. gadā sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus redzes invalīdiem par valsts budžeta līdzekļiem (t.i., nedz klientam, nedz arī viņa ģimenes ārstam vai acu ārstam, kas dod norīkojumu šo pakalpojumu saņemšanai, par tiem nav jāmaksā).

Rehabilitāciju klientu dzīvesvietās nodrošina RC 9 filiāļu sociālie rehabilitētāji visos Latvijas reģionos (adreses skat. sadaļā LNBRC kontakti). Rehabilitācijas centrs veic arī rehabilitācijas speciālistu darba metodisko vadību, koordinēšanu visā Latvijā, organizē seminārus un kvalifikācijas celšanas kursus, sadarbībā ar ārvalstu partneriem.

RC spēj nodrošināt pieaugušo redzes invalīdu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (orientāciju apkārtnē, pašapkalpošanos, ēdienu gatavošanu, Braila raksta apgūšanu utt.). Rehabilitācijas centrā neredzīgi un vājredzīgi cilvēki var apgūt pamatiemaņas darbā ar datortehniku, izmantojot Braila raksta displeju, runas sintēzes un palielinošo programmatūru.

Skip to content