Sniegto pakalpojumu novērtējums

SIA “Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centrs” klientu aptaujas anketa

Lūdzam Jūs sniegt atbildes uz zemāk esošajiem jautājumiem par saņemtā Pakalpojuma kvalitāti! Katrai atbildei, lūdzu, izvēlieties tikai vienu atbildes variantu.Anketu var aizpildīt redzīgo rakstā izdrukātu, vai elektroniski. Elektroniski aizpildītajā aptaujas anketā vajadzīgo atbildi pasvītrojiet vai iezīmējiet treknrakstā. Aptauja ir anonīma. Iegūtā informācija tiks izmantota sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai. Pateicamies par Jūsu atsaucību!

Anketa pieejama šeit.

Skip to content